Inden for ledelsesudvikling tilbyder jeg

 • INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING, hvor vi arbejder med dine konkrete dilemmaer og udfordringer.
 • UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERGRUPPER, hvor vi arbejder med at styrke jeres sammenhængskraft og team performance gennem forståelse for egne og andres præferencer, mål, ønsker og behov.
 • LEDELSESFAGLIG UDVIKLING, hvor I som leder team, funktionsområde eller organisation ønsker at blive dygtigere inden for et specifikt ledelses fagligt område, såsom feedback, ledelsesbaseret coaching, situationsbestemt ledelse, stresshåndtering og forebyggelse, o.lign.

INDIVIDUEL LEDER UDVIKLING

Individuel leder udvikling foregår gennem coaching, sparring og rådgivning med udgangspunkt i konkrete mål og dilemmaer fra din hverdag som leder. Hvis du vil vide mere om hvordan det foregår og hvilke temaer jeg typisk arbejder med, klik HER

LEDELSESFAGLIG UDVIKLING

I vil få opdateret jeres viden om forskellige ledelsesfaglige emner og forbedrer jeres kompetencer gennem træning i specifikke værktøjer til ledelse og kommunikation. Emnerne er:

 • LEDELSE OG STRESS - er en heldagsworkshop om hvordan du spotter og håndterer stress hos dig selv, dine kollegaer og dine ansatte, samt hvordan I som virksomhed kan arbejde med effektiv stressforebyggelse.
 • LEDELSESBASERET COACHING - er et 2 dages intensiv træningsprogram med forudgående kompetencetest og individuel feedback på udviklingsområder, samt 2 halve opfølgningsdag efter henholdsvis ca 4 og 8 uger. Vi arbejder aktivt med ledelsesbaseret coaching og dine egne udviklingsområder i forhold til coaching. Kan implementeres direkte i de personlige udviklingsmål.
 • SKAB VÆRDI I MEDARBEJDERSAMTALEN - er en heldagsworkshop hvor I som lederteam deler best practice i forhold til at skabe værdi for medarbejderen, teamet, dig som leder og organisationen.
 • FEEDBACK - er en hel dags intensiv træning hvor jeg giver jer den teoretiske ramme og I arbejder med at give hinanden feedback og reflektere over udfordringer og sætter mål for forbedringer. Vi holder en opfølgningssession efter ca. 4 uger på 2 - 3 timer.
 • SITUATIONSBESTEMT LEDELSE - 2 dages workshop med 2 halve opfølgningsdag. I får præsenteret teorien bag situationsbestemt ledelse og arbejder aktivt med model og værktøjer så I får trænet hvordan I får det bedste ud af den enkelte medarbejder ved at lede dem ud fra den enkeltes kompetence og motivation.
 • ANERKENDENDE LEDELSE - 2 dages workshop hvor I får præsenteret teorien bag anerkendende ledelse og træner i hvordan I anvender anerkendende perspektiv i jeres ledelse.

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERGRUPPER

Udviklingsforløb for ledergrupper designes individuelt afhængig af jeres situation (ny gruppe - etableret gruppe) og udfordringer (ny strategi, organisatoriske udfordringer, afklaring af roller eller mål/KPI'er, samarbejdsudfordringer).

Fælles for dem alle er, at vi begynder med at udsende et spørgeskema til alle ledere, vedrørende hvad I ser som udfordringerne i teamet. Det udfyldte spørgeskema sender I til mig hver især. Derudfra tilrettelægger jeg indholdet og processen.

Typisk vil forløbet strække sig over 3 - 6 måneder og vil inkludere en blanding af team workshops, individuelle coaching samtaler med jer som ledere og arbejde med implementering af de aftalte forandringsinitiativer imellem de enkelte workshops. Der vil typisk være både personlige og ledelsesfaglige spor.

Er der tale om egentlig teambuilding, vil forløbene typisk være mere koncentrerede med en varighed på mellem 2 - 4 dage.

Nedenfor er et par eksempler på hvordan et udviklingsforløb for jer som leder team kunne se ud.

FRA LEDER GRUPPE TIL HIGH PERFORMING TEAM

Er en udviklingsforløb på 4 workshops fordelt henover 3 - 6 måneder, hvor I som leder team arbejder med individuelle såvel som team for at skabe et mere samlet ledelsesteam.
I vil få afklaret jeres egne personlige præferencer, og vi vil undersøge, hvordan de påvirker jeres måde at kommunikere, samarbejde og håndtere konflikter på, samt hvad I hver især og som team kan gøre for at forbedre jer til gavn for dig, teamet og organisationen.

Forløbet omfatter:

 • Et spørgeskema, som hver leder skal udfylde vedrørende forhold, I synes er vigtige at arbejde med i lederteamet for at forbeder ledelseskraften.
 • En individuel MBTi test og efterfølgende individuelle feedback session
 • En heldags workshop med fokus på ledelsen og spørgeskemaet om ledelsen
 • Tre halvdags workshops (temaer er aftalt på baggrund af specifikke behov og ønsker).
 • 3 individuelle coaching-sessioner for hver leder under processen for at understøtte egen udvikling.

LEDELSESVANDRING

Tag med på en rejse, hvor I som ledergruppe gennem 3 dages vandring på Hallandsåsen i Skåne får ro, rum og sparring til at afklare og styrke jeres personlige, ledelsesmæssige ståsted og se på hvordan I som gruppe kan øge ledelses- og sammenhængskraften.

Sammen med erfarne coaches får I mulighed for at udforske, hvem I er som ledere. I vil finde ind til de kerneværdier, der giver mening for jer – som menneske og leder, og mærke koblingen mellem tanke, krop og sjæl på en måde, I ikke har oplevet før!

I løbet af de 3 dages vandring vil vi arbejde med bl.a. følgende temaer:

 • Kerneværdier og livsanskuelser i ledelse
 • Robusthed
 • Mod til at være dig selv – og til at være sammen i åbenhed
 • Ansvar og etik i ledelse

UDVALGTE REFERENCER

 • Bifodan A/S
 • Novo Nordisk A/S
 • Chr. Hansen A/S
 • NOV Flexibles A/S
 • Dansk Kabel TV A/S