UDVIKLINGSREJSE FOR LEDERE OG LEDERGRUPPER

Tag med på en udviklingsrejse, hvor du gennem 4 døgns vandring i Grønland får ro, rum og sparring til at afklare og styrke dit personlige, ledelsesmæssige ståsted og se på hvordan du som leder indgår i relationer.

Sammen med erfarne coaches får du mulighed for at udforske, hvem du er som menneske og leder og hvem du gerne vil være. Du vil finde ind til de kerneværdier, der giver mening for dig – som menneske og leder, og mærke koblingen mellem tanke, krop og sjæl på en måde, I ikke har oplevet før!

GRUNDTANKEN

Ånden i konceptet bygger på den eksistensfilosofiske tradition. Det skyldes, at der er en stærk sammenhæng mellem det menneske, vi er, og den ledelse, vi udøver.

Og at vi til enhver tid vil være menneske, før vi er ledere.

I denne tænkning bor desuden, at vi som individer er forbundne med naturen og med alle andre individer, at vi er hinandens gensidige forudsætninger. For mennesket kan ikke blive sig selv alene.

Desuden er det i valget og når vi forholder os til, hvad der er det etiske i sammenhængen, at vi bliver, og træder i karakter som, mennesker.

Målet med Ledelsesvandring er således, at skabe den stærkest mulige sammenhæng mellem vores væren som menneske og vores professionelle virke. Til gavn både for den enkeltes levede liv og for den samlede, organisatoriske indsats.

MÅLGRUPPE

Ledelsesvandring er for ledere og ledergrupper, hvor det at lede mennesker og processer kompetent er nøgleord for at lykkes.

Sikkert er det, at du er nysgerrig på dig selv og dine menneskelige potentialer, samt er interesseret i at udvikle dig sammen med og igennem andre.

TEMAER

I løbet af de 4 dage vil vi arbejde med bl.a. følgende temaer:

 • Kerneværdier og livsanskuelser i ledelse
 • Robusthed og ydmyghed
 • Mod til at være dig selv – og til at være sammen i åbenhed
 • Ansvar og etik i ledelse

UDBYTTE

Når du har været igennem forløbet har du:

 • Sat dig selv og din eksistens i perspektiv i mødet med naturkræfterne
 • En stærkere forankring af dine personlige kerneværdier
 • Afklaret vigtigheden af ansvarlighed og etik i livet og ledelse
 • Arbejdet med din personlige robusthed og ydmyghed
 • Oplevet hvad bevægelse, tid og ro til refleksion gør for dig
 • Oplevet hvad det betyder at blive fysisk, mentalt og følelsesmæssigt udfordret samtidig
 • Vandret på indlandsisen

PROGRAM

Programmet i Grønland er lagt an på personlig udvikling gennem samtale, refleksion og bevægelse. Hver dag starter med et kort fælles oplæg, som introducerer de temaer, vi vil arbejde med under dagens vandring.

Vandringerne er tilrettelagt således, at I samtaler 2 og 2 og har tid til egen refleksion.

Der er hver dag indlagt tid til i fællesskab at lytte til hinandens tanker, samt til at diskutere vigtige erkendelser og kerneværdier. Der vil undervejs være tid til én til én samtaler med facilitatorerne, der begge er erfarne coaches med ledelseserfaring fra erhvervslivet.

Vi vil som udgangspunkt være ude i naturen det meste af tiden, undtaget når vi spiser morgen- og aftensmad. Kun voldsomt vejr vil gøre at vi bliver indenfor.

Du får mulighed for at gå på Indlandsisen og opleve det enestående naturfænomen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik på +45 2063 2463 eller på e-mail: henrik@kragelundconsulting.dk