Vores verden forandrer sig konstant. Nye produkter, nye konkurrenter, ny lovgivning, kundebehov, ny teknologi osv,  kræver udvikling og implementering af nye strategier hvis I som organisation vil fastholde eller udbygge jeres position.

I en globaliseret verden skal organisationer inden for alle brancher være manøvredygtige og dynamiske. Det kræver forandring i virksomhedens strukturer, processer, kompetence, ledelse og kultur.

De fleste mennesker foretrækker, at tingene er, som de plejer, og derfor starter forandring indefra.  Har man først fået folk til at tænke anderledes, kan tingene blive gjort anderledes så forretnings- og organisationsstrategien kan realiseres.

God ledelse under forandringer støtter individer i deres reaktioner og klæder dem på til at håndtere dem, frem for at forsøge at forebygge, nedtone eller ignorere dem. Det er derfor nødvendigt, at du som leder er klædt på til at forstår og håndtere de mange forskelligartede reaktionsmønstre og til at støtte medarbejderne i at arbejde aktivt for forandringerne.

Inden for organisatorisk forandring og udvikling tilbyder jeg følgende:

TEMAER

  • LEDER OG TALENT UDVIKLINGSPROGRAMMER & ASSESSMENT – Hvad er kendetegnende for en god leder eller et talent hos jer? Vi udfører assessment programmer hvor vi mapper virksomhedens ledere og talenter på såvel værdier, som faglige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer og potentiale i forhold til jeres definition af best practice på det givne område. Såfremt I ikke har best practice kompetence profiler støtter vi jer gerne i at definere disse.
  • BEST PRACTICE KOMPETENCEUDVIKLING – Udvikling af high performance kultur inden for specifikke faglige områder/afdelinger som Projektledelse, salg og specialist funktioner. Vi opsætter resultat mål og kompetence profiler for Best Performance og designer udviklingsprogrammer for målgruppen, der inkluderer individuel udvikling, læringsgrupper og tema dage.
  • FORØG KUNDEFOKUS – Vi designer udviklingsprogrammer, der sikrer at dit team, funktionsområde og organisation som helhed arbejder kundefokuseret og hvor den enkelte medarbejder er bevidst om hvilken værdi han eller hun skaber for kunderne. Gevinsten er færre fejl, mere strømlinede processer i alle led af din value chain, øget samarbejdsevne og forretningsfokus og derigennem større kunde- og medarbejdertilfredshed og ultimativt bedre resultater.
  • STYRK SALGSORGANISATIONEN – Vi foretager assessments af salgsorganisationens strukturer, ledelseskraft, målesystemer, kompetencer, processer og kultur og designer og gennemfører udviklingsprogrammer for salgsorganisationen med det formål, at forbedre kundetilfredshed og resultatskabelse over tid.
  • MENTORING – Er et program, hvor vi hjælper jer med at indføre mentoring, så I får styrket ledelseskraften og virksomhedskulturen i organisationen, samtidig med at I øger muligheden for at fastholde talenter og erfarne ledere.

UDVALGTE REFERENCER

  • Dansk Kabel TV A/S
  • YouSee A/S
  • Novo Nordisk A/S
  • IKEA KSA