Nogle af de vigtigste forudsætninger for som team at kunne performe på et højt niveau over tid er at:

 • der er klart definerede, motiverende og opnåelige mål
 • der er fælles accept af rammerne og en entydig rollefordeling
 • vi er enige om hvordan vi arbejder sammen (teamets værdier)
 • vi er dygtige til at tale med og lytte til hinanden og afstemme forventninger løbende
 • vi kender til og forstår hinandens talenter, motivation og behov, kan se værdien i forskelligheden og ved hvordan vi bruger den viden til at inspirere og supplere hinanden og dermed løse vores opgaver hurtigere og bedre.

Jeg støtter jer I at skabe et velfungerende, højtydende team gennem at sikre at ovenstående er på plads.

Alle teamudviklingsforløb sigter mod, at I får skabt de  nødvendige forandrende og vedvarende ændringer i dagligdagen.

På workshops får mulighed for at træne, reflektere og diskutere hvad der virker for jer, hvad der er svært. I vil også sætte realistiske, målbare mål op, der hjælper jer med at implementere de ting, der skaber en reel forandring i den måde I arbejder sammen på som team.

Imellem workshops får I mulighed for at implementere det, I havde sat jer som mål

TEMAER

Herunder er der et udpluk af de ydelser jeg tilbyder jer som team:

 • TEAM VÆRDIER – SKAB RETNING PÅ KULTUREN er en 1 dags workshop hvor I får afklaret jeres teams fælles værdier gennem refleksion, samtaler og gruppearbejde. Når dagen er færdig har I lavet jeres kulturelle spilleregler for hvordan I vil have at I skal være over for hinanden. Efter ca. 4 uger afholder vi en opfølgningssession på 2 – 3 timer hvor vi ser på successer og udfordringer ved at implementere jeres værdier og taler om hvordan I kan fortsætte processen.
 • BEDRE KOMMUNIKATION GENNEM SPØRGSMÅLET er et forløb hvor vi arbejder aktivt med at træne jeres evne til at være opmærksomme på og forstå hinandens signaler og jeres evne til med den rigtige indstilling at stille spørgsmål og lytte nærværende til hinanden. I løbet af den første dag gennemgår jeg definitioner og forudsætninger for godt samarbejde og god kommunikation. I træner aktivt jeres spørge og lytte teknik og I udarbejder fælles spilleregler for god kommunikation og laver individuelle handlingsplaner som vi følger op på henover forløbet. Forløbet løber over 3 workshops fordelt på 1 hel dag og 2 halve dage over en periode på 4 uger.
 • FEEDBACK er 1 dags intensiv træning i at give konstruktiv feedback. Jeg sætter den teoretiske ramme og I arbejder med at give hinanden feedback og reflektere over udfordringer og sætter mål for forbedringer. Vi holder en opfølgningssession efter ca. 4 uger på 2 – 3 timer hvor vi ser på successer og udfordringer.
 • FRA GRUPPE TIL HØJTYDENDE TEAM er et forløb med 4 heldagsworkshops fordelt over 4 måneder. I får afklaret jeres egne personlige præferencer og vi ser på hvordan de påvirker jeres måde at kommunikere, samarbejde og håndtere konflikter på og hvad I kan gøre for at forbedre dette til jeres og teamets bedste. I forbindelse med forløbet tager I en Myers-Briggs Person Profil test, som vi bruger aktivt i hele forløbet. I vil igennem de 4 måneder identificere ting I vil gøre anderledes og laver mål og handlingsplaner for disse som I arbejder aktivt med imellem de 4 workshops.
 • KONFLIKTHÅNDTERING er en 1 dags workshop med ½ dags opfølning. På første dag gennemgår vi hvad en konflikt er, hvorfor de opstår, hvilke konflikthåndteringsstile der findes, hvad der er positivt og negativt ved dem, samt hvor de kan anvendes med størst succes. I udfylder hver især en test der afklarer jeres foretrukne konflikthåndteringstile og vi taler om hvordan de hhv støtter og hæmmer samarbejdet i jeres team. I får mulighed for at opstille mål for og arbejde med hvordan I bruger de forskellige konflikthåndteringsstile på en konstruktiv måde for jer selv og teamet.
 • FOREBYG STRESS I TEAMET. Op imod hver femte medarbejder er i fare for at blive sygemeldt eller burde allerede være det pga overbelastning/stress. Giv dine medarbejdere mulighed for at tage en stress test anonymt, som de sender til mig. Herefter afholder vi en workshop på 1 dag hvor vi taler om stressorer og hvordan I hver især kan nedbringe jeres eget stressniveau og sammen forbedre arbejdsmiljøet i afdelingen. Afhængig af behov vil der være minimum en halv dags opfølgningsworkshop. Der vil være tilbud om coaching til dig som leder i forhold til hvordan du bedst støtter den enkelte og teamet i at forebygge stress i dagligdagen.
 • INTRODUKTION TIL TEAM DYNAMIK er en heldagsworkshop hvor I bliver introduceret til team dynamik og ved hjælp af Person Type værktøjet Myers-Briggs Type indicator (MBTi), får en dybere forståelse for egne og kollegaernes personlig præferencer, ønsker og behov og hvad det skaber af dynamikker i jeres team. I vil inden workshoppen skulle udfylde et MBTi spørgeskema som I vil arbejde aktivt med på workshoppen.
 • SALGSTRÆNING OG KUNDEFOKUS. Jeg tilbyder en række forskellige workshops og længerevarende forløb, der har til formål at nedbryde tabuerne omkring dialog med kunderne og styrke evnen til at kommunikere med kunder på en måde, der skaber bedre kunderelationer, øget salg og øget medarbejder tilfredshed og involvering i salg og forretningsudvikling. Disse forløb har jeg hidtil kørt for så forskellige medarbejdergrupper som kundeservice og kørende teknikere i Tele industrien, højt specialiserede faglige konsulenter inden for ingeniørbranchen og medarbejdere inden for service sektoren.

UDVALGTE REFERENCER

 • Bifodan
 • Novo Nordisk
 • Chr. Hansen
 • NNE Pharmaplan
 • Scion DTU
 • NOV Flexibles