Vision

 • At være den foretrukne partner for organisationer, der ønsker til stadighed at forbedre deres resultater og kundeorientering gennem bedre ledelse, samt stærkere kommunikation og samarbejde med interne som eksterne interessenter på alle niveauer.
 • At være den foretrukne strategiske og udviklingsmæssige sparringspartner for ledere i mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker en rød tråd i deres personlige leder- og karriere udvikling, samt rekruttering og udvikling af medarbejdere og teams, hvor virksomhedens kunder altid er i fokus.

Mission

Jeg leverer rådgivning, sparring og facilitering af udviklingsprocesser, indenfor forretnings-, ledelses- og organisationsudvikling, der hjælper dig som leder med at skabe bedre resultater gennem:

 • Fokusering af organisationens orientering
 • Skærpelse af dit personlige lederskab
 • Handlekraftige, motiverede medarbejdere og
 • Velkørende, højt ydende teams

Værdier

Når vi arbejder sammen kan du regne med at jeg har følgende værdier med i det vi laver:

 • Tryghed - skaber tillid mellem mennesker
 • Anerkendelse - af hinanden og fællesskabet
 • Tid - til refleksion og forandring (bevægelse)
 • Nærvær - i nuet
 • Engagement - der skaber energi og trivsel
 • Udfordring - der skaber nye erkendelser og dynamik

Udviklingsfokus

Jeg arbejder ud fra at:

 • Ledelse gør forskellen – for forretningen, for dig og for dine medarbejdere og jeg holder fokus på hvordan vi sammen skaber både menneskeligt og forretningsmæssigt fremskridt mens vi designer forløb og når processen er i gang.
 • Vi er hele mennesker. Det vil sige at du har dine værdier med dig uanset om du er på arbejde, alene eller er med familie og venner.
 • Vi hver især er ansvarlige for at sætte vores egne mål og drive den udvikling, der er nødvendig for at blive succesfulde i vores egne liv – arbejdsmæssigt og privat.
 • der afsættes ressourcer, rum og tid til at de ønskede forandringer bliver implementeret i dagligdagen.

 

For at sikre størst mulig succes med den forandring I har besluttet jer for at arbejde med er det vigtigt at vi i fællesskab definerer et afklaret og afstemt formål og mål, der understøtter jeres strategi. Det definerer vi i begyndelsen af vores samarbejde.

For at I bliver succesfulde er det også vigtigt du / I

 • Ønsker forandringen og vil udfordres til erkendelser, der skaber nye måder at gøre tingene på
 • Investerer jer selv i processen - også den del der ligger uden for træningslokalet

Jeg tilpasser form og indhold alt efter formål, mål og individuelle behov og jeg udformer jeres udviklingsprocesser så I kan arbejde med tingene over tid, i dagligdagen.