Udvikling af mennesker og grupper kræver tillid, motivation, energi og tid. Der findes ingen quick fix. 

Jeg vil derfor altid have tre pejlemærker for at øge jeres udbytte af vores samarbejde:

  • at lære jer at kende og få en forståelse for jeres strategi og mål, samt jeres nuværende situation og udfordringer. 
  • at skabe udviklingsprocesser, der understøtter at I kan arbejde med udviklingstiltag over tid i dagligdagen
  • at udvikle vores relation, således at I kan kan få endnu større gavn af mig som jeres sparringspartner

 

Det lægger jeg vægt på, uanset om vores samarbejde starter med en individuel coaching, en workshop for medarbejder- eller lederteams, eller en længerevarende udviklingsproces.

 

Hvordan vil I opleve det?

Jeg sigter mod, at I oplever vores samarbejde som tillidsbaseret og fokuseret på jeres behov. Men jeg sigter også mod at I føler jer udfordret. Det er nemlig sådan, jeg bedst hjælper jer til at skabe den forandring, der giver jer den største værdi. For jo skarpere vi kan blive på formål, mål og investering i processen – jo bedre resultater vil I få ud af det.

Jeg opfordrer altid organisationer til at følge Dan Turells ord og ”holde af hverdagen”. De vigtigste resultater bliver nemlig ikke skabt, når vi er sammen. De bliver skabt, når I bruger læringen og værktøjerne i jeres hverdag. Derfor vil jeg støtte og opfordre jer til at forankre processen i jeres hverdag. Det er nemlig her, gevinsten ligger.

Mit fundament for ledelsesudvikling

Leadership handler om at lede og motivere mennesker. Derfor handler en væsentlig del af dit lederskab om at kunne gå konstruktivt i relation til andre mennesker, som det menneske du er med de værdier du har. Min erfaring fra egen ledelsespraksis og fra mit virke som udviklingskonsulent har vist mig, at succesfuld udvikling af leadership i høj grad handler om at arbejde med og udvikle de relationelle kompetencer i daglig ledelse.

Mit fundament for ledelsesudvikling hviler på nedenstående 5 grundsten. Jeg har valgt at tydeliggøre dem her, så I bedst kan vurdere, om jeg er dén, I skal drikke en kop kaffe med:

  • Mennesker er virksomheden. Uden mennesker er der ingen virksomhed – derfor er medarbejderne den mest værdifulde ressource, I har.
  • Derfor er udfoldelse af menneskets potentialer også den primære drivkraft for vækst i virksomheden.
  • Dette kræver tillid mellem mennesker og respekt for både fællesskabet og individet
  • Denne tillid og respekt kommer bl.a., når der er tid og rum til at lytte til hinanden og anerkende hinandens tanker og følelser
  • Og her gør ledelse hele forskellen!

 

Læs mere om mine værdier, mission og vision her.