Nogle gange kan en organisation have behov for at sætte en fælles retning for den måde, opgaverne ledes og løses på. Som regel er fagligheden i top, men der er mere til en succesfuld forretning end det: Det kræver nemlig også, at organisationen har en fælles kultur og et fælles sprog, og at alle arbejder i samme retning.

I et udviklingsforløb hjælper jeg jer med at sætte denne retning, give lederne værktøjer til at sætte de rette rammer for medarbejderne, så alle føler ejerskab og mærker, at de gør en forskel. Et sådant forløb er special designet til jer og forankret i jeres strategi, og vi vil typisk veksle mellem workshops for henholdsvis ledere, medarbejdere og hele organisationen, hvor mål opstilles, problemstillinger vendes og løsningsmodeller og værktøjer introduceres og perioder hvor I arbejder med at skabe forandringen i praksis i jeres hverdag. På denne måde løfter I organisationen ved at løfte jer selv og hinanden.

Case: Dansk Kabel TV

 

I forbindelse med gennemførsel af forandringsproces for forretningsenhed, har jeg anvendt Henrik Jansson som interim konsulent, underviser/facillitator og som personlig sparringspartner.

Forretningen som jeg overtog ansvaret for havde et middelmådigt budget, som var udfordret for indfrielse, faldende kundetal og medarbejder tilfredshed. Der var tale om en B2C ISP forretning, hvis primære fokus var installation og drift af bredbåndsløsninger til boligselskabs sektoren i DK. Medarbejder styrken omhandlede Salg, Marketing, Projekt, Teknik, Kundeservice og Support bestående af 40 – 50 medarbejdere i perioden processen stod på. Overskriften på forløbet blev Leder og medarbejder træning med fokus på Salgskultur og deraf afledte effekter(effektivitet, kunde og medarbejder tilfredshed)

Forhandlingsfasen
Henrik fremstod meget lyttende og god til at stille afklarende og udfordrende spørgsmål. På baggrund af møderække blev konceptet/leverancen tilpasset i vores specifikke behov og leveret og gennemgået til aftalte deadlines.

Processen resulterede i, at Henrik ud af 3 kandidater blev valgt til opgaven og processen med “buy in” fra den samlede ledergruppe forløb positivt og med Henrik deltagende i denne dialog.

Gennemførselsfasen
Baseret på moduler af internat og eksternat kurser. Før hvert modul forventnings afstemte jeg med Henrik det specifikke program, således at er hele tiden kunne foretages mindre justeringer. Som underviser oplever jeg Henrik som inspirerende, målrettet og fokuseret på målet. Henrik stiller store krav til sig selv og sine omgivelser, hvilket kommer til udtryk igennem en naturlig autoritet og troværdighed, men samtidig finder balance i det “fortrolige rum”, således at der også er en god og tryg stemning undervejs i forløbene.

Personlig sparring:
Imellem modulerne mødtes Henrik og jeg for at sikre fokus på fremdrift af de opgaver/trænings elementer der blev arbejdet på imellem modulerne. Derudover for at sikre personlig sparring på de udfordringer, som jeg personligt skulle forvalte for at understøtte forandringsprocessen. Jeg oplevede i den proces, at Henrik har en god balance imellem at sikre kontinuitet/vedholdenhed på vej hen mod målet og sikre dette doseret i forhold til dagligdagens kontekst i virksomheden.

Min feedback til Henrik ifm. med dette samarbejde, kunne i stikordsform se således ud:

  • Målstyret
  • Ambitiøs
  • Troværdig
  • Empatisk

Lasse Bohart, Forretningschef, Dansk Kabel TV