De fleste teams – både ledergrupper og medarbejderteams/afdelinger – er sammensat af forskellige mennesker, der har forskellige præferencer, viden, erfaring, mål, ønsker og behov.

Mine workshops har til formål at øge teamets sammenhængskraft eller øge jeres viden om et specifikt område gennem forberedelse, teori, træning/øvelser og feedback.

I får:

  • øget jeres individuelle kompetencer (fagligt, personligt og ledelsesmæssigt)
  • en fælles referenceramme at arbejde og kommunikere ud fra i gruppen og overfor jeres interessenter
  • større forståelse for hinandens styrker og udviklingsområder til gavn for samarbejdet

For teams arbejder jeg typisk med feedbackkultur, kommunikation og samarbejde og konflikthåndtering.

Når det gælder udvikling af ledergrupper anvender jeg typisk personlighedsværktøjet MBTi, hvor I gennem afklaring af jeres individuelle personlighedsprofiler lærer at forstå, håndtere og lade sig inspirere af hinandens forskelligheder og hvordan I kan bruge disse i jeres daglige ledelse.

Forandringsworkshops

Ønsker I at skabe konkrete forandringer afholder jeg altid som minimum 2 workshops med ca. 4 ugers mellemrum. Som afslutning på første workshop aftaler I hvilke konkrete aktioner I vil tage individuelt og som gruppe for at opnå de ønskede forandringer.

På anden workshop ser vi på målene, de udfordringer I har mødt på vejen og hvad I kan tilpasse for at opnå succes.

TEMAER

  • Ledergruppe udvikling (MBTi)
  • Teamudvikling (MBTi)
  • Ledelsesbaseret Coaching
  • Situationsbestemt ledelse
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Konflikthåndtering og -forebyggelse
  • Stresshåndtering og -forebyggelse
  • Feedback
  • Mentoring

UDVALGTE REFERENCER

  • Novo Nordisk
  • ScionDTU
  • YouSee
  • National Oilwell Vargo
  • Chr. Hansen