Jeg leverer rådgivning, sparring og facilitering af processer, indenfor ledelses-, team- og organisationsudvikling, der hjælper dig som leder med at skabe bedre resultater gennem:

  • Fokusering af organisationens orientering
  • Skærpelse af dit personlige lederskab
  • Handlekraftige, motiverede medarbejdere og
  • Velkørende, højt ydende teams

Nedenfor kan du læse om hvad jeg tilbyder til dig som leder, til dit team og til din organisation.

Vores ledelsesudvikling har fokus på at du som leder og at I som ledergruppe bliver i stand til at:

  • Skabe en vision, der skaber størst muligt mening og følelsesmæssigt engagement
  • Sætte relevante, ambitiøse mål der kræver optimal performance og handling
  • Skabe rammer og retning der inspirerer til innovation og udfoldelse
  • udvikle individ og fællesskab der sikrer resultatskabelse og en bæredygtig organisatorisk udvikling
  • Samtale så den enkelte føler sig set, hørt og forstået.

De fleste teams – både ledergrupper og medarbejderteams/afdelinger - er sammensat af forskellige mennesker, der har forskellige præferencer, viden, erfaring, mål, ønsker og behov.

Team udvikling fokuserer på at øget teamets performance og sammenhængskraft gennem større kendskab til egne og andres præferencer, værdier og adfærd og viden om hvordan I anvender jeres forskellighed til gavn for teamet og organisationen.

Vi arbejder med designe og gennemføre organisatoriske forandringsprocesser hvor opfyldelse af kundens behov er i fokus.

Med udgangspunkt i jeres Vision, Mission, Værdier og Forretningsstrategi arbejder vi med at nedbryde silodannelse gennem implementering af en kundeorienteret kultur, hvor alle ansatte ved hvordan de bidrager til en god kundeoplevelse og dermed til vækst i jeres forretning.