Vores verden forandrer sig konstant. Nye produkter, nye konkurrenter, ny lovgivning, kundebehov, ny teknologi osv,  kræver udvikling og implementering af nye strategier hvis I som organisation vil fastholde eller udbygge jeres position.

For at kunne påvirke udviklingen er det nødvendigt at I har fokus på hvordan I til stadighed sikrer at I er konkurrencedygtige, herunder tilpasser jeres strukturer og processer og sikrer at I har de rette kompetencer.

Inden for organisatorisk udvikling tilbyder jeg følgende:

TEMAER

BEST PRACTICE KOMPETENCEUDVIKLING

Udvikling af high performance kultur inden for specifikke faglige områder/afdelinger som Projektledelse, Salg og Specialist funktioner. Vi opsætter resultat mål og kompetence profiler for Best Performance og designer udviklingsprogrammer for målgruppen, der inkluderer individuel udvikling, læringsgrupper og tema dage.

LEDER OG TALENT UDVIKLINGSPROGRAMMER & ASSESSMENT

Hvad er kendetegnende for en god leder eller et talent hos jer? Vi udfører assessment programmer hvor vi mapper virksomhedens ledere og talenter på såvel værdier, som faglige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer og potentiale i forhold til jeres definition af best practice på det givne område. Såfremt I ikke har best practice kompetence profiler støtter vi jer gerne i at definere disse.

KUNDEFOKUS – STYRK  FORRETNINGSFORSTÅELSE, KOMPETENCE OG TRIVSEL

Vi har designet et udviklingsprogram, der sikrer at dit team, funktionsområde og organisation arbejder mere kundefokuseret.

Vi arbejder med at give alle ansatte en øget forståelse for forretningen, en øget bevidsthed om hvilken værdi I hver især skaber for forretningen for at nedbryde siloer og uproduktive forretningsgange.

I får værktøjer til forbedre kommunikationen med kunderne, så I øger kundetilfredsheden og salget, og I får hver især værktøjer til at skabe jer et liv med større trivsel og engagement.

Gevinsten er færre fejl, mere strømlinede processer, øget samarbejdsevne og forretningsfokus, såvel som større kunde- og medarbejdertilfredshed og ultimativt bedre resultater.

REKRUTTERINGSSUPPORT

At ansætte den rette kandidat til et job kræver:

  • Viden om hvad jobbet kræver, herunder hvilke kompetencer den ideelle kandidat skal have
  • Erfaring med at udarbejde jobannoncer, stille de rigtige spørgsmål ved interviews og udvælge kandidater
  • De rigtige testværktøjer, der kan kvalificere dialogen ved interviews med kandidaterne

Med min store erfaring inden for ledelse, rekrutteringsprocesser, samt leder- og talentassessment for bl.a. Novo Nordisk, Dansk Aktionærforening og Geomatic er I sikret en erfaren, professionel samarbejdspartner.

I forbindelse med rekrutteringer anvender jeg personlighedstesten Saville Consulting Wave til testning af kandidater.

Jeg tilbyder tre forskellige niveauer af support i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Læs mere nedenfor

SALGSTRÆNING – FOR SPECIALISTER OG KONSULENTER

Jeg tilbyder en række workshops og længerevarende forløb, der har til formål at nedbryde tabuerne omkring dialog med kunderne og styrke evnen til at kommunikere med kunder på en måde, der skaber bedre kunderelationer, øget salg og øget medarbejder tilfredshed og involvering i salg og forretningsudvikling. Disse forløb har jeg hidtil kørt for så forskellige medarbejdergrupper som kundeservice og kørende teknikere i Tele industrien, højt specialiserede faglige konsulenter inden for ingeniørbranchen og medarbejdere inden for service sektoren.

UDVALGTE REFERENCER

  • Dansk Aktionærforening
  • Dansk Kabel TV A/S
  • YouSee A/S
  • Novo Nordisk A/S
  • IKEA KSA