Udviklingsforløb for ledergrupper designes individuelt afhængig af jeres situation (ny gruppe – etableret gruppe) og baggrund (ny strategi, organisatoriske forandringer, teambuilding, afklaring af roller eller mål/KPI’er, personlig eller faglig kompetenceudvikling).

Typisk vil forløbet strække sig over 3 – 6 måneder og vil inkludere en blanding af team workshops, individuelle coaching samtaler og arbejde med implementering af de aftalte forandringsinitiativer imellem de enkelte workshops. Der vil typisk være både personlige og ledelsesfaglige spor.

Er der tale om egentlig teambuilding, vil forløbene typisk være mere koncentrerede med en varighed på mellem 2 – 4 dage.

TYPISKE TEMAER

Nedenfor har jeg listet temaer:

 • Type og Teamdynamik – Forståelse for de personlige psykologiske forskelle
 • Ledergruppens udviklingspotentiale – Kvalitativ 360 graders feedback fra kunder, peers og medarbejdere
 • Holistic High Performance Teams
 • Definition af organisationens Mission, Vision og Værdier
 • Ledergruppens Værdigrundlag

METODER OG VÆRKTØJER

I forbindelse med udvikling af ledergrupper anvender jeg følgende modeller og værktøjer:

Myers-Briggs Type indicator. Til personlig udvikling. Her skabes forståelse for personlige præferencer, der er afgørende for hvorfor I hver især handler som I gør. Vi kortlægger hvilken dynamik det skaber i teamet og i forhold til jeres interessenter og medarbejdere.

De 5 Dysfunktioner i et team. Til forståelse for hvad der skal til for at skabe ægte TEAMWORK. Her kortlægger vi hvordan I fungerer som ledergruppe når det kommer til:

 • Tillid
 • konfliktskyhed
 • Commitment overfor beslutninger
 • At holde hinanden ansvarlige og
 • Opmærksomhed på resultater.

Jeg arbejder med Anderkendende Undersøgelses 4D model til afklaring af potentialer, drømme, målsætninger og implementering. Som en del af det undersøgende og målsættende arbejde anvender jeg IGLO (Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation) og SMART mål.

EKSEMPEL: FRA LEDER GRUPPE TIL HIGH PERFORMING TEAM

Et udviklingsforløb på 3 – 6 workshops fordelt henover 3 – 6 måneder, hvor I som leder team arbejder med individuelle såvel som team for at skabe et mere samlet ledelsesteam.
I vil få afklaret jeres egne personlige præferencer, og vi vil undersøge, hvordan de påvirker jeres måde at kommunikere, samarbejde og håndtere konflikter på, samt hvad I hver især og som team kan gøre for at forbedre jer til gavn for dig, teamet og organisationen.

Forløbet omfatter:

 • Et spørgeskema, som hver leder skal udfylde vedrørende forhold, I synes er vigtige at arbejde med i lederteamet for at forbeder ledelseskraften.
 • Individuel besvarelse af MBTi spørgeskema (Myers-Briggs Type Indicator), der afdækker din psykologiske type.
 • Feedback session (Individuel eller kollektiv)
 • En undersøgende DISCOVERY workshop med fokus at afdække potentiale hos den enkelte og i teamet
 • En kreativ DREAM workshops med fokus på at beskrive drømme scenariet for ledergruppen og den enkelte leder.
 • En konkretiserende DESIGN workshop hvor I arbejder med at opstille SMART mål og aktionsplaner for hvordan I når til DREAM scenariet. Mål opstilles for Individ, Gruppe, Leder, Organisation.
 • En eller flere DESTINY workshop hvor vi følger op de mål I har opstillet og gør status for hvordan I løser de udfordringer I står over for personligt og som team i forbindelse med at skabe de ønskede forandringer.
 • 3 individuelle coaching-sessioner for hver leder under processen for at understøtte egen udvikling.

UDVALGTE REFERENCER

 • Bifodan A/S
 • Novo Nordisk A/S
 • Chr. Hansen A/S
 • NOV Flexibles A/S
 • Dansk Kabel TV A/S