For dig, der ønsker at styrke din personlige og faglige ledelse…

tilbyder jeg en række workshops og kurser med fokus på at udvikle dine:

 • Kommunikations, feedback og coaching færdigheder
 • Evner til at læse og håndtere konflikter på en konstruktiv måde
 • Planlægning færdigheder
 • Ressource- og kompetencevurdering
 • Evner til at læse og tilpasse din ledelse for at øge motivationen hos dine medarbejdere

Der er lagt vægt på aktiv træning i praksisnære metoder med direkte feedback og dialog. Dine udviklingsmuligheder og styrker bliver tydelige, du får løftet dit kompetence niveau og du får konkrete værktøjer med hjem, som du kan anvende direkte i hverdagen.

Workshops og kurser tilbydes til ledergrupper og som åbne forløb.

LEDELSE I PRAKSIS

TRÆN TEAMLEDELSE OG BLIV KLOGERE PÅ DIN ADFÆRD

Dette 3 dages kursus har fokus på at styrke din ledelse gennem dybere indsigt i hvordan din adfærd påvirker andre og praktisk træning i at kommunikere, planlægge, afdække ressourcer og motivere dine medarbejdere – så I som team sammen når i mål med en konkret, udfordrende opgave.

Målet med Ledelse i Praksis er, at du som leder:

 • kan tilpasse din ledelsesadfærd til et team og dets medlemmer, der sikrer motivation og engagement i et team
 • kan udnytte et teams ressourcer og kompetencer og
 • kan arbejde konstruktivt med et teams styrker og udfordringer

Vi arbejder med Myers-Briggs Type indicator som psykologisk ramme for forståelse af din egen og andres adfærd, samt hvordan du som leder arbejder konstruktivt med forskellige person typer. Som forberedelse til kurset udfylder du et MBTi spørgeskema, som vi gennemgår på kursets første dag.

Kursets anden og tredje dag arbejder du i konkrete træningssituationer, hvor din ledelsesadfærd og team-samarbejde og præstationer øves, så sammenhængen mellem din ledelse og effekten bliver tydelig og positivt bedre.

Du får dybere psykologisk forståelse for menneskelig adfærd og konkrete værktøjer til din ledelse. Du kan læse mere nedenfor:

KONFLIKTHÅNDTERING

LÆR AT BRUGE DE 5 KONFLIKTHÅNDTERINGSSTILE AKTIVT

I lærer hvad en konflikt er, hvilke typer, der findes og hvordan man typisk vil kunne håndtere dem.

I lærer om de 5 konflikthåndteringsstile, hvad der er positivt og negativt ved dem, samt hvornår og hvordan de anvendes med størst succes. I udfylder hver især en test der afklarer jeres foretrukne konflikthåndteringstile og I kortlægger hvordan de hhv støtter og hæmmer samarbejdet i jeres team. I opstiller mål for og arbejde med hvordan I hver især bruger de forskellige konflikthåndteringsstile på en konstruktiv måde.

Jeg tilbyder 3 niveauer af workshops baseret på jeres behov. Alle workshops bygger på Thomas Kilmanns Instrument (TKI) teori om konfliktstile. Du kan læse mere nedenfor:

FEEDBACK 

Her får I intensiv træning med en kort teoretisk introduktion. I arbejder med at give hinanden feedback og reflektere over udfordringer og sætter mål for forbedringer.

Jeg tilbyder 2 niveauer af workshops; BASIS og ADVANCED.

BASIS er for alle ledere. Det er en heldagsworkshop hvor I får teori og metode gennemgået og erfaring igennem praktisk træning i at anvende metoden.

Vi præciserer hvad forudsætningerne for god feedback er, herunder hvornår feedback bør gives, hvordan den bedst gives og modtages.

Feedback træningen er baseret på specielt udviklede cases. Her skiftes I til at spille rollen som den der giver henholdsvis modtager feedback og vi samler op.

Afslutningsvis opstiller I fokuspunkter for at fastholde det lærte når I er tilbage på arbejde.

ADVANCED er for ledergrupper, der vil anvende feedback til at forbedre præstationsniveauet i ledergruppen.

Da I træner i at give I hinanden konkret feedback på situationer fra jeres hverdag, fordrer det, at I som gruppe har tillid til at I vil hjælpe hinanden.

Derfor begynder vi også med at I udarbejder jeres egne regler og rammer for hvordan, hvor og hvornår konstruktiv feedback skal gives og modtages på jeres arbejdsplads.

ADVANCED inkluderer BASIS og 2 halvdagsworkshops hvor vi opsamler erfaringer fra daglig praksis.

LEDELSESBASERET COACHING

Er et 2 dages intensiv træningsprogram med forudgående kompetencetest og individuel feedback på udviklingsområder, samt 2 halve opfølgningsdag efter henholdsvis ca 4 og 8 uger. Vi arbejder aktivt med ledelsesbaseret coaching og dine egne udviklingsområder i forhold til coaching. Kan implementeres direkte i de personlige udviklingsmål.

Programmet har kørt med succes og er anvendt til at træne mere end 60 ledere og direktionsmedlemmer i en internationalt virksomhed med ansatte fra mange lande/kulturer

UDVALGTE REFERENCER

 • Novo Nordisk
 • Chr. Hansen
 • Geomatic
 • ScionDTU
 • YouSee
 • National Oilwell Vargo