Inden for ledelsesudvikling tilbyder jeg

 

COACHING OG LEDELSESRÅDGIVNING
Vi arbejder i et fortroligt rum med at styrke dit personlige lederskab eller løse konkrete dilemmaer og udfordringer i din ledergerning. Læs mere her

LEDELSESFAGLIG KOMPETENCEUDVIKLING
Vi arbejder med at styrke den ledelsesfaglige kompetence inden for specifikke områder, såsom feedback, Konflikthåndtering, Situationsbestemt Ledelse, Stresshåndtering, o.lign. Læs mere her

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERGRUPPER
Vi arbejder med at styrke jer som team, der skal skabe resultater i fællesskab igennem ledelse af andre. Her er fokus på:

  • Dybere psykologisk forståelse for egne og hinandens præferencer, adfærd, mål, ønsker og behov
  • At definere de værdier jeres lederskab skal hvile på
  • Hvordan I via jeres ledelse når forretningsmæssige mål og løser relaterede udfordringer
  • Afklaring af roller, ansvar og kompetence
  • Optimering af kommunikation og samarbejdsrelationer

 

Arbejdet kan inkludere såvel coaching som ledelsesfaglige aspekter. Læs mere her