Som del af arbejdet med udvikling af teams og individer, samt talent- og leder vurderinger og rekrutteringer anvender jeg følgende test og udviklingsværktøjer:

Myers-Briggs Type indicator

WAVE Personlighedstest og SWIFT Færdighedstest

BizBees - Leg dig til erkendelser igennem spil og konkurrence

Nedenfor kan du læse mere om dem og deres anvendelse.

Myers-Briggs Type indicator (MBTi)

En forudsætning for effektiv kommunikation, godt samarbejde og god konflikthåndtering er, at I forstår og accepterer jer selv, hinanden, jeres forskelle – samt hvordan I kan gøre jeres forskelle til en styrke.

MBTi (Myers-Briggs Type Indicator), er en psykologisk teori, der hjælper jer som team med at skabe en fælles ramme og et fælles sprog. I får forståelse for og kan tale om hvordan og hvorfor I opfatter og handler forskelligt.

MBTi bygger på den schweiziske psykolog Carl Jungs Typeteori, der er en af verdens mest anvendte teorier når det drejer sig om forståelse af menneskelige præferencer og adfærd.

Jungs Typeteori anvendes i dag som grundlag for såvel MBTi, som Insights og DISC profileringsværktøjerne.

MBTi modellen inddeler mennesker i 16 psykologiske typer for forskellig adfærd. Din psykologiske type defineres ud fra hvad dine naturlige præferencer er inden for de 4 dimensioner:

 1. Hvor foretrækker du at rette din opmærksomhed hen og få energi fra?
 2. Hvilke typer af information foretrækker du at indsamle og stole på?
 3. Hvilken proces foretrækker du at anvende til at træffe beslutninger?
 4. Hvordan foretrækker du at orientere dig mod verden omkring dig?

Da der er tale om et profileringsværktøj, besvarer du som kursist et spørgeskema. Resultatet præsenteres i en rapport, der anvendes til individuel feedback eller gruppe feedback. Der findes i dag to detaljeringsniveauer af spørgeskemaet:

MBTI trin l, der beskriver dine grundlæggende præferencer inden for de 4 dimensioner.

MBTI trin ll: er en udvidet version, der giver en mere detaljeret indsigt i, hvordan vi udtrykker vores personlige præferencer i forskellige sammenhænge. Profilrapporten vil indeholde en grundig beskrivelse af typisk adfærd i bl.a. kommunikation, beslutningstagen, forandringsstil og konflikthåndtering.

Individuelt giver MBTI et godt grundlag for indsigt i egne præferencer og hvordan de påvirker din måde at være i verden på og interagere med andre mennesker.

I teamudvikling giver MBTI en fælles referenceramme der giver jer mulighed for at arbejde med, hvordan psykologiske typer påvirker samarbejdet i teamet gennem forskellige måder at løse opgaver på, kommunikere, træffe beslutninger og håndtere forandringer og konflikter.

PERSONLIGHEDSTESTEN WAVE PROFESSIONAL STYLES

Jeg anvender personlighedstesten WAVE Professional Styles fra Willis Towers Watson i forbindelse med:

 • Rekruttering med fokus på forenelighed mellem kandidat og virksomhed.Hvor godt passer en persons talenter og præferencer ind i den eksisterende virksomhedskultur?
 • Identifikation af talentpulje.Hvordan kan man skærpe fokus på nøglekrav til fremtidig succes og efterfølgende holde kandidater op mod disse på en præcis og fair måde?
 • Opfølgning på udvælgelse.Hvordan kan man bedst planlægge og implementere introduktionsforløb for nye medarbejdere, og derved sikre, at de første tre måneder bliver succesfulde og produktive for alle nyansatte?
 • Fastholdelse.Hvordan kan man afdække individuelle præferencer og engagement over for virksomheden med henblik på at forbedre motivation, tilfredshed og fastholdelse af medarbejdere?
 • Karriere- og kompetenceudvikling. Med personlighedstesten Wave kortlægger vi din kompetenceprofil. Vi benytter den til at afdække hvordan dine kompetencer matcher dit nuværende job eller de jobs du ønsker at gå efter.

FÆRDIGHEDSTESTEN SWIFT

Hvis du ønsker at måle dine kandidaters analytiske færdigheder i forbindelse med en rekruttering, tilbyder jeg færdighedstesten SWIFT fra Willis Towers Watson. Testene er karakteriseret ved:

 • Kort besvarelsestid med høj validitet
 • Stor jobrelevans
 • Moderne indhold og design
 • Klare instruktioner med eksempler
 • Tilgængelige på en lang række sprog
 • Kan også besvares på iPad og andre tablets
 • Kandidatvenlig feedback
 • Brugervenlige rapporter med sammenligning af færdigheder og tempo
 • Inspiration til forbedring af færdigheder i rapporter

Færdighedsområder
Testene måler på følgende færdigheder:

 • Verbal (arbejde med ord). Måler evnen til, under tidspres, at analysere skriftlig verbal information.
 • Numerisk (arbejde med tal). Måler evnen til, under tidspres, at analysere numeriske data.
 • Diagrammatisk færdighedstest (arbejde med systemer/logik). Måler evnen til, under tidspres, at analysere processer, der er præsenteret via diagrammer.
 • Abstrakt færdighedstest (arbejde med systemer/logik). Måler evnen til, under tidspres, at finde den logiske rækkefølge i mønstre.
 • Fejlkontrol (arbejde med detaljer). Måler evnen til, under tidspres, at kontrollere skriftlige informationer.

BizBees - Spilbaseret Ledelsessimulering

IDE OG VISION

Jeg har i samarbejde med virksomheden Play2Grow udviklet Spilapp’en BizBees, der giver dig mulighed for at "træne" din ledelsesadfærd i et trygt læringsmiljø.

Vi har sammen skabt et en spil-app Bizbees baseret på idéen om at leg og læring er tæt knyttet til hinanden. Visionen har været at skabe udvikling af ledelse via forberedelse til et lederkursus, baseret på:

 • Et underholdende ledelsessimuleringsspil
 • Engagerende konkurrence i god ledelse
 • Praksisnær hands-on forberedelse til lederkursus
 • Spiloplevelse som grundlag for refleksioner over din daglige ledelsespraksis
 • Adfærdsændring forankret i oplevelsen
 • Anerkendelse af forandring som en nødvendighed og en mulighed
 • Fælles narrativ i forhold til ledelsesadfærd i jeres organisation

Når du spiller Bizbees opsamles praksisnær ledelseserfaring i to databaser. Dine spildata viser scoreforbedring og adfærdsændring som inspiration til virkelig forandring.

I BizBees leder du 12 bier fordelt imellem fire typer, der er karakteriseret ved hjælp af Jungs mentale funktioner. Typen bestemmer, hvordan en bi løser opgaver og motiveres. Spillets score måles på fire parametre for værditilvækst og biernes motivation.

BizBees spilles i konkurrence med andre kursusdeltagere i tiden op til et kursus. På selve kurset er BizBees den fælles reference for diskussion og refleksion. Deltagernes egne spildata viser hvornår og hvordan, de har ændret adfærd og bidrager derved til at kvalificere dialogen.

BizBees skaber merværdi i forhold til e-learning og teorigennemgang som kursusforberedelse. Elementerne af underholdning, praksisnær erfaringsopsamling, gentagelse og feedback på egen adfærd øger læringsaflejringen. Det simulerede on-the-job training univers, konceptets kost effektivitet og skalérbarhed gør ledelsestræning tilgængelig for en stor gruppe af ledere i store internationale virksomheder og i SMV segmentet, der af økonomiske årsager ikke tidligere har haft denne mulighed.

Pt. er findes spillet i en demoversion, så hvis din ledergruppe har kan se idéen i interaktiv læring igennem leg, så kontak mig på +45 20 63 24 63 og få en præsentation af spillet og lad os diskutere hvordan det kan anvendes hos jer.