Nogle af de vigtigste forudsætninger for som team at kunne performe på et højt niveau over tid er at I:

 • Forstår jer egen og andres adfærd, kan se værdien i forskelligheden og ved hvordan vi bruger den viden til at inspirere og supplere hinanden og dermed løse opgaverne hurtigere og bedre
 • har entydige, motiverende og opnåelige mål
 • har klart definerede rammer og rollefordeling
 • er enige om teamets værdier og hvad de betyder for hvordan I omgås hinanden
 • forstår at tale sammen herunder, at lytte, give hinanden konstruktiv feedback og løbende håndtere de konflikter, der naturligt opstår

På workshops får I mulighed for at træne, reflektere og diskutere hvad der virker for jer, hvad der er svært. I vil også sætte realistiske, målbare mål op, der hjælper jer med at implementere de ting, der skaber en reel forandring i den måde I arbejder sammen på som team.

WORKSHOPS OG FORLØB

Herunder er der et udpluk af de ydelser jeg tilbyder jer som team:

KEND DIN TYPE

STYRK TEAMETS RELATIONER, KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

Få større forståelse for hvordan du selv og dine kollegaer foretrækker at arbejde, kommunikere, træffe beslutninger og håndtere forandringer.

Gennem arbejdet med Person Type værktøjet Myers-Briggs Type indicator (MBTi) får I en dybere forståelse for egne og kollegaernes personlig præferencer, ønsker og behov.

Som forberedelse udfylder I hver især et spørgeskema, der kortlægger jeres persontype. Det vil I skulle arbejde aktivt med på workshoppen.

Workshoppen indeholder teori, dialog og praktiske øvelser.

I kan udvide jeres teamudvikling med halvdagsmoduler vedrørende kommunikation, konflikthåndtering, beslutningstagning og forandringsledelse

DEFINÉR JERES VÆRDIER

SKAB RETNING PÅ KULTUREN

Organisatoriske værdier og teamværdier handler om den kultur, I vil tilskynde, de standarder, I vil have, og de principper for god adfærd, der skal understøtte teamets indsats.

I får afklaret teamets værdier gennem refleksion, samtaler og gruppearbejde. Det er væsentligt at værdierne positivt bidrager til opnåelse af virksomhedens mission og vision.

Når processen er færdig har I lavet jeres kulturelle spilleregler for hvordan I vil have at I skal være over for hinanden. I har fået talt om hvad god og dårlig adfærd er ved hjælp af eksempler fra dagligdagen.

Forløbet indeholder en workshop efter ca. 4 uger hvor vi følger op på successer og udfordringer ved at implementere jeres værdier og afklarer hvordan I kan fortsætte processen.

FEEDBACK – ADFÆRDSFREMMENDE OG ADFÆRDSREGULERENDE

Igennem teori og træning lærer I at give og modtage konstruktiv feedback på en struktureret måde. Vi afklarer hvornår og hvordan feedback gives mest effektivt, så I kan skabe rammerne for en succesfuld feedback kultur
I får reflekterer over udfordringer og sætter mål for forbedringer.
I opstiller udviklingsmål i forhold til at give feedback og modtage feedback.

Forløbet består af én heldagsworkshop og én 3 timers workshop, der afholdes 3 uger efter.

KONFLIKTHÅNDTERING

LÆR AT HÅNDTERE KONFLIKTER EFFEKTIVT

Du lærer din egen foretrukne konflikthåndteringsstil at kende og hvordan du bruger andre måder mere effektivt.

I lærer om de 5 konflikthåndteringsstile, hvad der er positivt og negativt ved dem, samt hvornår og hvordan du bruger dem med størst succes. I afdækker jeres foretrukne konflikthåndteringstil(e) og I kortlægger hvordan de(n) henholdsvis støtter og hæmmer samarbejdet. I træner brugen af de forskellige konflikthåndteringsstile på en konstruktiv måde.

Jeg tilbyder 3 niveauer af workshops baseret på jeres behov. Alle workshops bygger på Thomas Kilmanns Instrument (TKI) teori om konfliktstile. Du kan læse mere nedenfor:

UDVALGTE REFERENCER

 • Novo Nordisk
 • Chr. Hansen
 • Geomatic
 • FlowVision
 • NNE
 • Scion DTU
 • Bifodan